mən və mənim dostlarım

Mən balacayam amma mənim artıq çoxlu dostlarım var özü də ki dostlarım başqa ölkələrdə də var.