Bir tərəfdən dəniz bir tərəfdən də dağlarla əhatə olunan Lənkəran füsünkar təbiətə və əlverişli iqlimə malikdir. Burada turizmin bütün növlərinin inkişafı üçün münbit şərait vardır.